SwedSec återkallar rådgivares licens

Report this content

Rådgivaren har tagit pengar från kunders konton, förfalskat lånehandlingar och lånat pengar av kunder.

För att lösa sina ekonomiska problem förde rådgivaren vid flera tillfällen över pengar från kunders konton till sitt eget konto. En gång lade han även upp ett lån på en kund genom att förfalska lånehandlingar och tog sedan själv pengarna. Dessutom lånade rådgivaren pengar från flera olika kunder. 

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att även om rådgivaren befann sig i en besvärlig situation är agerandet helt oacceptabelt och i strid med företagets regler. Överträdelserna har varit planerade, har pågått under en längre tid och har lett till ekonomisk skada för företaget. Rådgivaren har allvarligt brustit i sitt arbete och agerandet riskerar att skada förtroendet för företaget och finansmarknaden. Därför återkallas rådgivarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 194 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Prenumerera