SwedSec varnar bolånerådgivare

Report this content

Rådgivaren har vid ett flertal bolåneansökningar ändrat kundernas inkomst i kreditprövningarna. Det har lett till att kalkylen baserats på felaktiga uppgifter.  

Bolånerådgivaren har i ett flertal låneansökningar ändrat inkomstuppgifter som kunderna lämnat i sin kreditansökan. Rådgivaren har inte dokumenterat orsaken till ändringarna. Agerandet har medfört att kalkylen har baserats på felaktiga uppgifter.

SwedSecs disciplinnämnd anser att bolånerådgivarens regelöverträdelser är så allvarliga att det finns grund för att återkalla licensen. Agerandet har utsatt företaget för risker. Det kan emellertid inte anses visat att han medvetet försökt vilseleda företaget. Disciplinnämnden finner därför, om än med mycket stor tvekan, att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar