SwedSec varnar kundtjänstmedarbetare

Report this content

Kundtjänstmedarbetaren har sammanblandat sin roll som tjänsteman i företaget med sin roll som privatperson. 

Licenshavaren har använt sin behörighet i sin arbetsgivares interna system och utfört ett stort antal slagningar på sina närstående. Hon har även tagit fram ett amorteringsunderlag på sig själv i företagets system och bett en kollega att beställa en upplåsningskod till en närståendes säkerhetsdosa. Agerandet står i strid med företagets interna regler och branschpraxis. Licenshavaren har bland annat uppgett att de närstående har bett henne om hjälp och att slagningarna skett med stöd av fullmakt.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att oavsett om fullmakt har funnits eller inte har licenshavaren inte haft rätt att göra slagningar på närstående. Det är fråga om en sammanblandning av hennes roll som tjänsteman i företaget med hennes roll som privatperson, vilket företagets interna regler syftar till att förhindra. På grund av främst det stora antalet otillåtna slagningar ser disciplinnämnden allvarligt på regelöverträdelserna. Nämnden anser dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se    

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar: