SwedSec varnar licenshavare

Report this content

Licenshavaren har utan mandat hanterat krediter, privat lånat pengar till en kund och attesterat transaktioner från samma kunds konto till sitt eget.

Trots att licenshavaren inte längre hade behörighet att arbeta med privatkrediter hanterade hon fyra bolåneärenden och en kortkredit. Ärendena hanterades felaktigt i flera avseenden. Licenshavaren lånade även privat ut pengar till en kund och attesterade senare två överföringar från den kundens konto till sitt eget. Enligt licenshavaren har kunden och hon en relativt nära relation.

SwedSecs disciplinnämnd framhåller att licenshavaren hanterat kreditärenden rakt emot instruktion från sin chef och attesterat överföringar till sitt eget konto i strid med regler om jäv och intressekonflikter. Reglerna har stor betydelse för förtroendet för finansmarknaden. Disciplinnämnden anser att licenshavaren allvarligt har brustit i sitt arbete, men tar hänsyn till att det förekom en kultur med bristande regelefterlevnad på det aktuella kontoret. Licenshavaren tilldelas därför en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se    

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar: