SwedSec varnar licenshavare

Report this content

Licenshavaren har låtit bli att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare.

Licenshavaren har haft uppdrag som VD och styrelseledamot i tre bolag vid sidan av sin tjänst utan att anmäla dessa uppdrag till sin arbetsgivare. Genom agerandet har licenshavaren överträtt företagets interna regler om bisysslor. 

SwedSecs disciplinnämnd slår fast att regler om bisysslor och annan sidoverksamhet har funnits under lång tid och att dessa utgör väl etablerad branschpraxis. Reglerna syftar till att arbetsgivaren ska kunna göra en bedömning av lämpligheten av en anställds bisyssla i förhållande till företagets verksamhet. Det är således inte upp till den enskilde anställde att göra en bedömning av om bisysslan behöver anmälas eller inte. Under många år har licenshavaren innehaft SwedSec-licens och under viss tid en chefsposition, licenshavaren måste på grund av detta ha varit väl förtrogen med regelverket. Licenshavaren kan därför inte undgå en disciplinpåföljd i form av en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se    

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.197 företag är anslutna till SwedSec och närmare 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar: