SwedSec varnar mäklare

Report this content

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

En SwedSec-licensierad mäklare har vid ett antal tillfällen överträtt arbetsgivarens regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Han har vid två tillfällen inte inhämtat förhandsgodkännande och vid två tillfällen brutit mot arbetsgivarens 30-dagarsregel, som innebär att en anställd måste behålla sitt innehav i minst 30 dagar.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden meddelar mäklaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller
katarina@swedsec.se 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar