Fyra av tio oroliga över smittspridning inför årets återgång till arbetsplatsen

Coronapandemin har lett till stora förändringar i vårt arbetssätt. Många har tillbringat månader i hemmet och skött arbetet därifrån. När företag börjar blicka bortom covid-19 visar en undersökning från Sifo att fyra av tio känner en oro för smittspridning på arbetsplatsen.

Månader av hemarbete har lett till en förändring i arbetssätt och förhållningssätt gällande sociala kontakter. Inför en återgång till arbetsplatserna efter sommaren visar en Sifo-undersökning på drygt 1000 personer att 39 procent av de tillfrågade som arbetar antingen i kontorsmiljö, skolor, vårdinrättningar eller hotell- och restaurangsektorn, uttrycker oro för smittspridning via luften på arbetsplatsen.

- Att säkerställa ett korrekt luftflöde genom att se över sitt ventilationssystem innan alla anställda är tillbaka fullt ut igen skulle öka tryggheten inför att återgå till arbetsplatserna efter semestern. Dessutom är det väl belagt att bra ventilation är viktigt för både produktivitet och hälsa bland personalen, säger Andreas Örje Wellstam, affärsområdeschef och inomhusklimatexpert på Swegon Group.

Att kontrollera filter och luftflöde är relativt enkla åtgärder för att försäkra sig om att ventilationen på arbetsplatsen fungerar som den skall.  Många byggnader har eftersatta ventilationssystem vilket leder till dåligt luftutbyte. Detta leder till otillräcklig borttransport av förbrukad luft samt för låg tillförsel av ny, ren luft.

Den svenska branschföreningen Svensk Ventilation har föreslagit ett antal försiktighetsåtgärder för kommersiella och offentliga lokaler kopplat till coronapandemin:

  • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena
  • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft
  • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar
  • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags
 

Om undersökningen
Fråga: ”Under COVID-19-pandemin har många arbetat hemifrån. Nu planerar flera arbetsgivare att låta medarbetarna återgå till ordinarie arbetsplatser efter semesterperioden. I ett läge där fler återgår till sina ordinarie arbetsplatser, finns det något som oroar dig?”

Svar: 39,4% valde alternativet ”Smittspridning person till person via luften i arbetsplatsens lokaler”.

*Svaren baseras på tillfrågade med arbetsplats på kontorsmiljö, vårdinrättning, skola eller hotell/restaurang. Undersökningen gjordes av Sifo med 1000 personer under perioden (24–26 juni) på uppdrag av Swegon Group

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lindström, marknadschef
Mobil: 073- 91 78 768
E-post: Christoffer.lindstrom@swegon.se

Prenumerera

Media

Media