Swetox: första läkemedelssubstansen klar för kliniska test

En ny anti-cancersubstans med ursprung i cancerforskaren Thomas Helledays forskningsfynd har säkerhetstestats vid Swetox i Södertälje. Den kan nu börja testas kliniskt på patienter och utvärderas som potentiell ny cancerbehandling. Läkemedelskandidaten är resultatet av ett för Sverige unikt akademiskt samarbete.

Sedan Swetox inledde sin försöksverksamhet i april 2015 har ca 25 studier eller delstudier på olika läkemedelskandidater genomförts. Samarbetet med Helleday Lab inom SciLife-satsningen i Solna har funnits med från början. Det har haft en avgörande betydelse för uppbyggnaden av den senare också GLP-godkända djurförsöksanläggningen i Södertälje. Finansiering har i detta samarbete skett framförallt genom Helleday Lab och Stockholms läns landsting.

Swetox försöksanläggning, i en akademisk miljö, står nu öppen för såväl akademiska samarbeten som samarbeten med små och stora läkemedelsbolag.

Mer information:

Björn Platzack, Specialist in vivo-metodik och inhalation, Swetox,
Tel. 08-524 885 06, bjorn.platzack@swetox.se


SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje.

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se