Swetox i Södertälje har blivit GLP-godkänt

GLP (Good laboratory practice) är ett kvalitetssystem som noggrant anger hur icke-kliniska säkerhetsstudier på läkemedel och kemikalier ska utföras med avseende på planering, kompetens, rutiner, utrustning, dokumentation och arkivering. Swetox är den första akademiska forskningsmiljö i Sverige som har fått GLP-status för toxikologiska studier, analytisk och klinisk kemi.

– Det är väldigt glädjande att vi redan 18 månader efter starten har uppnått denna höga nivå på vår verksamhet, säger Åke Bergman, professor i miljökemi och chef för Swetox.

Swetox i Södertälje utgör navet i ett forskningssamarbete mellan elva svenska universitet. Det rör sig om både grund- och uppdragsforskning kring kemikalier, hälsa och miljö. Studierna omfattar t.ex. läkemedel och hormonstörande ämnen i plaster eller från brandskyddsmedel som läckt ut från flygplatser. Verksamheten bedrivs i topputrustade lokaler för kemisk och biologisk analys i Gärtuna utanför Södertälje.

Kriterierna för GLP togs först fram i Danmark och på Nya Zeeland 1972 för att senare antas av den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA och inom OECD. GLP-standard är ett krav för regulatoriska säkerhetsförsök som ligger till grund för riskbedömning av läkemedel och kemikalier. Den svenska myndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har regeringens uppdrag att granska och godkänna samt fortlöpande inspektera anläggningar som söker GLP-status.

Kontaktpersoner:

Åke Bergman, Chef Swetox, 08-524 885 10, ake.bergman@swetox.se

Jonas Förare, Kommunikatör vid Swetox, 08-524 885 23, jonas.forare@swetox.se

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera