Workshop 11 oktober: Forskning utan djurförsök

Tisdagen den 11 oktober samlas forskare från elva svenska universitet, som tillsammans ingår i samarbetet Swetox, till en workshop på Karolinska Institutet för att dela med sig av sina erfarenheter kring forskning utan djurförsök.

Swetox har som viktigt mål för sin verksamhet att verka för utveckling av nya djurfria metoder. Utvecklingen går snabbt och dagens forskning bygger ofta på odlade celler i laboratoriet eller beräkningsmodeller med hjälp av datorer. Syftet med workshopen är att bidra till ökad kunskap om djurfria forskningsmodeller och att stimulera till ökad spridning av dessa mellan olika forskningsområden.

På mötet kommer bl.a. den prisbelönte forskaren Gunnar Cedersund från Linköpings universitet att berätta om sina beräkningsmodeller som visat sig framgångsrika bland annat i diabetesforskning. Lena Palmberg från Karolinska Institutet kommer att visa hur tredimensionella cellmodeller av luftvägar kan användas för att studera skadliga partiklar och föroreningar. Även cellmodeller av leverfunktion, inflammationsmodeller och beräkningsmodeller för att förutsäga läkemedels transportvägar eller hormonstörningar finns med bland de elva föredragen.

Tid&plats:

Tisdag 11 oktober kl. 10–16.30, i sal ”Rockefeller” på Nobels väg 11, Karolinska Institutet, Solna.

Intresserad press ombeds kontakta Swetox kommunikatör Jonas Förare,
tel. 073-712 13 86, jonas.forare@swetox.se

För frågor om innehållet, vänligen kontakta forskningsspecialist Elin Törnqvist, Swetox,
tel. 073- 712 15 88, elin.tornqvist@swetox.se

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje.

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se