SweTree Technologies och skogsindustrin investerar 50 miljoner i pilotanläggning för framtidens skogsplantor

Report this content

Tillsammans med de ledande skogsbolagen Stora Enso, Sveaskog, Södra och Holmen, investerar innovations- och teknikutvecklingsbolaget SweTree Technologies 50 miljoner kronor i en pilotanläggning för automatiserad och storskalig produktion av förädlade skogsplantor.

SweTree Technologies har under flera år utvecklat en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. Med detta tekniksprång kan man snabbt och effektivt producera fler plantor av det bästa materialet från skogsförädling. Detta är positivt såväl skogsekonomiskt som för bioekonomin, men även för miljön genom att träden fångar upp mer koldioxid från atmosfären då de växer snabbare och på så sätt kan mer fossila produkter ersättas med förnyelsebar råvara. Man kan även utveckla kvalitativa egenskaper hos träden som till exempel motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

”Vi har nu startat projekteringen av pilotanläggningen. Den kommer byggas upp i nära anslutning till SweTree Technologies befintliga lokaler i Umeå, för att stå klar om ett år. Året därefter är det tänkt att pilotanläggningen ska köras och användas för verifiering av teknologin. Målsättningen med pilotanläggningen är att få fram beslutsunderlag till en första fullskalig kommersiell fabrik med kapacitet om 20 miljoner granplantor per år”, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.

För ytterligare information kontakta:
Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies, tel. 090-695 8901

 

Om SweTree Technologies
SweTree Technologies är ett skogsbioteknikföretag som utvecklar och säljer teknik för produktivitets- och prestandaförbättring av träd. Kunder är såväl skogsbolag som biomassarelaterade industrier. Visionen är att vara en världsledande utvecklare av ny teknologi baserad på biologisk spetskunskap med kunder över hela världen. swetree.com

Taggar:

Dokument & länkar