Internationellt postföretag etablerar sig i Sverige

Swiss Post International (SPI) öppnar ett nytt dotterbolag i Sverige. Med ett stockholmsbaserat bolag, SPI Sweden, stärker det schweiziska postföretaget sin position på den skandinaviska marknaden och expanderar sitt internationella säljnätverk. Swiss Post International erbjuder utskick av internationell direktmarknadsföring (massutskick) samt daglig distribution av företagspost.

Lanseringen av dotterbolaget i Stockholm gör det möjligt för Swiss Post International att öka närvaron på den skandinaviska marknaden och samtidigt förstärka företagets internationella säljnätverk. Genom uppköp av den tidigare franchisepartnern Mail & Logistics, undviker SPI initiala startkostnader vid marknadsinträdet. Med Stockholm som utgångspunkt befinner sig SPI i en fördelaktig strategisk position också när det gäller övriga skandinaviska marknader. ”Internationell postdistribution är en växande marknad i Skandinavien. Idag har vi en 4-procentig marknadsandel, men vi planerar att växa och inom fem år vara en av de marknadsledande inom segmentet”, säger David Jones, vd på SPI Sweden. SPI:s produkter I SPI:s produktportfölj ingår internationella affärs- och massutskick, lösningar för internationell pressdistribution samt skräddarsydda tjänster. Detta gör det möjligt för företag i alla storlekar att dra nytta av Swiss Post Internationals internationellt erkända högkvalitativa service. SPI:s posthanteringscentral i Stockholm är fullt utrustad för sortering och distribution. Dessutom har man tillgång till SPI:s avancerade IT-lösningar som medger att processer kan standardiseras och anpassas lokalt. Swiss Post International – holistisk service för globalt aktiva kunder Swiss Post International grundades 1996, som en företagsdivision inom Swiss Post. Sedan dess har företaget etablerats internationellt som en högkvalitativ leverantör av internationella post- och DM-tjänster. Företagets strategi är baserad på en målinriktad expansion på lukrativa marknader – antingen genom av SPI-koncernen helägda dotterbolag på europeiska och amerikanska nyckelmarknader – eller genom franchisepartners eller partnerskap med försäljningsagenter. SPI-koncernen har dotterbolag verksamma i Schweiz, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Sverige och i USA. SPI arbetar genom franchisepartners eller försäljningsagenter i Spanien, Singapore, Hongkong, Malaysia och Danmark. I mars 2004, ingick SPI i omfattande partneravtal med postföretag i Slovenien, Ungern och Slovakien. Under 2004 uppnådde SPI-koncernen en omsättning på 939 miljoner Schweiziska franc och en operativ vinst på 33 miljoner Schweiziska franc.

Dokument & länkar