Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA – ett nytt gemensamt bolag för internationell postbefordran.

Från den 6 juli är ASENDIA ansvarig för den internationella postverksamheten för Swiss Post och franska La Poste, efter att ha erhållit erforderliga godkännanden av respektive regeringar samt EU. Redan under december 2011 påannonserades parternas intention att etablera detta joint venture - “ASENDIA by La Poste and Swiss Post” som ägs till lika delar av parterna. ASENDIA har ambitionen att bli marknadsledande på B2C lösningar för global post. I Sverige finns ASENDIA genom eget dotterbolag i Märsta utanför Stockholm.

Efter godkännande kan nu Swiss Post och franska La Poste sjösätta sitt joint venture – ASENDIA. I det nya bolaget samlas all internationell postbefordran* samt de resurser från respektive bolag som är verksamma med detta idag inom respektive bolag och inom bolagen Swiss Post International samt La Poste Global Mail. Det nya bolaget, med drygt 1 000 anställda, är idag närvarande på tre kontinenter; Europa, Asien och Nordamerika och med 25 kontor fördelade på 15 länder.

Redan från starten kommer ASENDIA att omsätta 400 miljoner euro vilket gör bola-get till ett av de ledande företagen i världen för internationell post. 2011 omsatte denna marknad mer än 10 miljarder euro och påvisade stark tillväxt inom segmenten direktmarknadsföring, kataloger och paket genom distanshandel.

ASENDIA lutar sig mot den styrkorna och värderingarna från La Poste samt Swiss Post och kommer att fokusera på att förbättra sina nuvarande produkter samt ut-veckla nya, innovativa lösningar anpassade efter marknadens behov.

Styrelseordförande för ASENDIA är Ulrich Hurni, Head of Post Mail och Deputy CEO vid Swiss Post. Marc Pontet, före detta Deputy CEO och marknads- och försäljnings-sansvarig vid Courrier och CEO vid La Poste’s Global Mail har blivit utsedd till Chief Excutive Officer.

*Med undantag för internationell inkommande och utgående post till och från Frankrike samt Schweiz. De samhällsreglerade tjänsterna inom respektive land berörs inte heller.

Varumärket stöds av påståendet “The world is your address” vilket ger uttryck för ASENDIAs löfte till existerande och framtida kunder att erbjuda högkvalitativa B2C-lösningar runt hela världen för att på så sätt kunna stärka deras affärer och värdet av deras investeringar.

“La Poste och Swiss Post är stolta över att kunna utveckla vår internationella post-verksamhet tillsammans – på detta sätt också understryka hur viktig den är för oss och för våra kunder”, säger Ulrich Hurni, styrelseordförande för ASENDIA.

“Genom ASENDIA kan La Poste och Swiss Post sammanföra det bästa av både ex-pertis och lösningar och därigenom kunna erbjuda våra internationella kunder inno-vativa lösningar och på ett aktivt sätt kunna utveckla nya lösningar nära våra kunder”, säger Marc Pontet, CEO ASENDIA.

ASENDIAs profil

ASENDIAs verksamhet kommer att innehålla internationella postlösningar som hämtning och lämning av post, kataloger, media samt mindre paket upp till 2 kg såväl som tillhandahållande av servicetjänster genom hela värdekedjan. Till detta kommer ingående kunskap om internationell posthantering för att underlätta kundernas hante-ring (www.ASENDIA.com).

ASENDIAs verksamhet kommer att ledas från huvudkontor i Paris och Bern.

Verksamhetsländer: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Hong Kong, Italien, Holland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz och USA.

Existerande bolag som kommer att bli en del av ASENDIA:

•                    Brokers Worldwide, Priority Post och La Poste Office of Exchange i USA

•                    SPI Singapore och SPI Hong Kong i Asien

•                    SPI Germany och La Poste Deutschland i Tyskland

•                    BTB Mailflight, SPI UK och La Poste UK i Storbritannien

•                    SPI Netherlands i Holland

•                    Mail Partner Spain i Spanien

•                    Allied Business Company of Mail Services

•                    SPI Austria i Österrike

•                    SP Porta a Porta

•                    SPI Belgium

•                    SPI Scandinavia i Sverige, Danmark och Finland

•                    SPI Norway i Norge

•                    Edi Group

•                    Export & Distribution Services

•                    Media Data Services

•                    SPI France i Frankrike

•                    La Poste The international - Mail Solution throughout continental Europe

ASENDIAs styrelse

Ulrich Hurni Deputy CEO Swiss Post Group, Head of Swiss Post Group enhet PostMail
Nicolas Routier Deputy CEO Groupe La Poste, directeur général du Courrier, président de Sofipost
Frank Marthaler Medlem i Swiss Post Group verkställande ledning, Head of Swiss Post Group enhet Swiss Post Solutions
Xavier Girre Deputy CEO, Finanschef Groupe La Poste
Dieter Bambauer Medlem i Swiss Post Group verkställande ledning, Head of Swiss Post Group enhet PostLogistics
Christian Emery COO Europa, Groupe Geopost

ASENDIAs verkställande ledning

Marc Pontet

Chief Executive Officer
Daniel Bättig

Deputy CEO, Chief Financial Officer and Head of Asia
Béatrice Roux

Deputy CEO, Head of Europe
Marina Bartetzko-Meyer

Chief Marketing Officer
Sabine Graf

Chief Human Resources Officer
Michael J. Hastings

Head of North America
Renaud Marlière

Chief Sales Officer
André M. Maurer

Chief Operations Officer

Om Swiss Post Group

Swiss Post Group är ett statligt företag, ägt den av Schweiziska staten. Koncernen har 61 500 anställda varav 7 700 är baserade utanför Schweiz. Under 2011 var kon-cernens omsättningen 8,6 miljarder CHF, och resultatet 908 miljoner CHF. Ungefär 13 % av omsättningen genererades utanför Schweiz. Den internationella, gränsöver-skridande postverksamheten bidrog med 780 miljoner CHF till koncernens omsätt-ningen och 51 miljoner CHF till resultatet. I den inhemska verksamheten transporte-rade Swiss Post 2,3 miljarder brev, 1,3 miljarder enheter direktpost, 1,3 miljarder tid-ningar och mer än 107 miljoner paket. Swiss Post är också en betydande aktör på den Schweiziska bankmarknaden.

www.swisspost.ch

Om La Poste Group

La Poste är ett offentligt ägt företag sedan 1 mars 2010. La Poste är organiserad runt fyra områden: post, expresspaket, bankverksamhet och La Poste retail brand. Varje år besöks något av de 17 000 lokalkontoren av 45 miljoner privatkunder och 3,5 mil-joner affärskunder. Logistiksystemet medger sortering och utdelning av 25,6 miljarder enheter per år. Under 2011 omsatte La Poste Group 21,3 miljarder euro och hade mer än 268 000 anställda. La Poste har som målsättning att vara en ledande på den Europeiska marknaden år 2015 avseende lokal postservice och finansiella tjänster. Med starka allmännyttigt värderingar och med en dedikerad personalstyrka har La Poste Group ambitionen att bli en förebild för ett modernt, offentligt företag.

www.laposte.fr/legroupe

För ytterligare information:

La Poste Media Unit                +33 1 55 44 22 36                      david2.drujon@laposte.fr

La Poste Audiovisual press   +33 1 55 44 22 43                   jacques.gourier@laposte.fr

Swiss Post Media Unit            +41 58 338 13 07                             presse@swisspost.ch

Mikael Theander, Burson-Marsteller, 0708-359144, mikael.theander@bm.com

Thomas Sjölin, VD Asendia (f d Swiss Post International), 0706-698106, thomas.sjolin@swisspost.se

Media

Media

Dokument & länkar