Kompletterande information inför årsstämma

Enligt tidigare pressmeddelande den 29 april 2015 (kallelse till Årsstämma) avsåg vi att presentera ett förslag till styrelse idag.

Alla större aktieägare i Switchcore AB är informerade om att den nuvarande styrelsen har avböjt omval. Då Switchcore AB saknar valberedning är det upp till de större ägarna att enas om en ny styrelse.

Det har ännu inte inkommit något sådant förslag till den nuvarande styrelsen.

Om ett förslag inkommer innan bolagsstämman den 27 maj kommer detta att publiceras. Vi räknar annars med att ägarna presenterar sina förslag till styrelse direkt på stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stein Grimsvik, Ordförande SwitchCore AB (publ)

E-post: stein.grimsvik@switchcore.se

Telefon: +46 (0) 73-526 27 33

Om oss

Efter emissionen, som genomfördes 2010, eftersträvar bolaget att förvärva ett lönsamt bolag. SwitchCore får agera långsiktig men också opportunistisk så att de möjligheter som marknaden erbjuder utnyttjas. SwitchCore kan också tänka sig arbeta tillsammans med andra för gemensamma investeringar i lönsamma affärer. SwitchCore har skattemässiga underskott på cirka en miljard kronor och därmed är den latenta skattefordran värd ca 220 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning. Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna.

Dokument & länkar