Baltic Gas Interconnector utför bottenundersökning

Baltic Gas Interconnector utför bottenundersökning Baltic Gas Interconnector (BGI), i vilket Sydkraft ingår tillsammans med tre andra europeiska energibolag, startar imorgon den 23 juni en bottenundersökning med avsikt att kartlägga bottenförhållandena på sträckningen genom Östersjön. Avsikten med Baltic Gas Interconnector, där Sydkraft ingår tillsammans med Norsk Hydro, SK Power (Danmark) och VNG - Verbundnetz Gas (Tyskland), är att skapa ytterligare en tillförselväg för naturgas till Sverige, för att på så sätt ytterligare öka leveranssäkerheten och konkurrensen på gasmarknaden. I den studie som nu genomförs med finansiellt stöd från EU, är målsättningen att klarlägga förutsättningarna för att sammankoppla det tyska naturgasnätet i trakten av Rostock, med det svenska naturgasnätet samt med det danska naturgasnätet strax utanför Köpenhamn. Bottenundersökningen, som den 23 juni startar på tysk sida i närheten av Rostock, beräknas fortgå under cirka 2 veckor. Undersökningen som utförs av en tysk firma, OSAE från Bremen, har till avsikt att mer detaljerat kartlägga bottenförhållandena längs gasledningens sträckning genom Östersjön. Resultatet från undersökningen kommer att användas för det fortsatta arbetet med att klarställa teknik, ekonomi och miljöpåverkan för projektet. För ytterligare information kontakta: Anders Nyman, projektledare, Baltic Gas Interconnector, 040-24 47 14 Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Göran Bolin www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar