Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 * Nästan oförändrat resultat, trots hård priskonkurrens och mild väderlek * Lägre vatten- och kärnkraftproduktion * Satsning på bredband * Återbetalning av SPP-medel resultatavräknas under året * Förvärv av 49 procent av aktierna i Østfold Energi KONCERNCHEFENS KOMMENTAR En fortsatt framgångsrik kostnadsjakt har bidragit till att Sydkraft kan lämna en delårsrapport med ett i stort sett oförändrat resultat. Detta trots att året började med milt väder, vilket påverkade energiförsäljningen negativt, och att god vattentillgång och en fortsatt hård konkurrenssituation bidrog till att hålla framförallt elpriserna på en låg nivå. Väder- och vattensituationen under inledningen av året har inneburit att nedregleringen av kärnkraften startat något tidigare i år. Både i Oskarshamn och i Barsebäck har produktionen dragits ned främst på grund av de välfyllda vattenmagasinen, den stora mängden snö i fjällen och den påbörjade vårfloden. Vår förvärvsstrategi ligger fast med fokus på förvärv i norra Europa. Våra senaste förvärv i Örebro, Norrköping och norska Østfold utvecklas väl. I Norrköping har vi tillsammans med Norrköping Miljö & Energi redan startat ett servicebolag med 450 anställda och 330 Mkr i omsättning. Tillsammans med Østfold Energi diskuterar vi att bilda bolag för elinstallation och konsulting. I Polen har vi nyligen startat ett värmebolag som ska sälja in konceptet Färdig Värme i främst Katowice-området. Dessutom avser vi att tillsammans med Poznans fjärrvärmebolag investera i panncentraler och undercentraler i fjärrvärmenätet i staden Poznan med 600 000 invånare. Partnerskap är en av framgångsvägarna för fler nöjda kunder. Vår vision är att ha tre miljoner nöjda kunder år 2005. Idag har vi strax under en miljon kunder om vi räknar med att vi äger 49 procent i Norrköping och Østfold med deras 160 000 kunder. Sydkrafts styrka är service och individuella lösningar som ger kunderna ökad konkurrenskraft, komfort och trygghet. Detta ska ske på ett framtidsinriktat sätt. Vi har myntat begreppet TomorrowToday som speglar vår vilja att se framåt utan att tappa fotfästet i nuet. Det innebär att vi kommer att synas i ett antal offensiva projekt med ordentliga utmaningar. Vi samordnar nu våra IT-resurser inom kommunikationsområdet och startar en ordentlig bredbandssatsning med utnyttjande av vår nätinfrastruktur och utvecklar affärer på dessa elektroniska motorvägar. Satsningarna i infrastrukturen görs i vårt dotterbolag Evicom med investeringar i såväl stamnät, stadsnät som näten närmast kunden - accessnäten. I ett pilotprojekt i Staffanstorps kommun utanför Malmö bygger vi tillsammans med näringslivet på orten en lokal portal - godagrannar.se - för kommunens invånare. Ett annat offensivt projekt där Sydkraft deltar som partner är den internationella bostadsmässan Bo01 som äger rum i Malmö sommaren 2001. Cirka en miljon besökare kommer att få se hur Sydkraft levererar 100 procent lokal, förnybar energi genom kretsloppstänkande och med bibehållen boendekomfort. Att utveckla och vårda varumärket Sydkraft pågår med kraft. Vårt mål är att ha branschens starkaste varumärke. Framgångsrika varumärken utvecklas ur verksamheter med en stark och tydlig värdegemenskap. Sydkraft bygger sin värdegemenskap runt kundorientering, samverkan, ständiga förbättringar och allas delaktighet. Sammantaget befinner vi oss i en bransch som präglas av stark förändring och en allt hårdare konkurrenssituation. Vi står inför stora utmaningar under de kommande åren. För att möta dessa arbetar vi målmedvetet för att stärka vår marknadsposition och ytterligare effektivisera verksamheten. Mot denna bakgrund menar jag att vi har anledning att se utvecklingen under år 2000 an med tillförsikt. Lars Frithiof ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01000/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01000/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar