Från Sydkrafts bolagsstämma 2000

Från Sydkrafts bolagsstämma 2000 Efter Sydkrafts ordinarie bolagsstämma på måndagskvällen omvaldes Dr. Hans-Dieter Harig, Hannover, som ordförande i Sydkraft. Till vice ordförande omvaldes Nils Yngvesson, Malmö. Sydkrafts styrelse består av 14 ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamöter omvaldes Göran Ahlström, Malmö, Sören Andersson, Stockholm, Torsten Carlsson, Oskarshamn, Bengt Ekberg, Halmstad, Hans-Dieter Harig, Hannover, Sten K Johnson, Malmö, Percy Liedholm, Malmö, Ilmar Reepalu, Malmö, Christian Rynning-Tønnesen, Oslo, Lars Thulin, Oslo, Lars Wallstén, Landskrona och Nils Yngvesson, Malmö. Till nya ledamöter valdes Walter Hohlefelder, Hannover och MatsOla Palm, Askim. Arbetstagarrepresentanter i Sydkraft AB:s styrelse är ordinarie ledamöterna Per-Anders Svensson, Landskrona och Inga-Lill Johnsson, Löddeköpinge och suppleanterna Hans-Olof Karlsson, Hasslö och Helena Nyman Ölmefur, Malmö samt adjungerade ledamoten Michael Andersson, Örebro. Sydkrafts bolagsstämma godkände styrelsens förslag till utdelning med 4:75 kronor per aktie, vilket motsvarar 47 procent av årets resultat efter skatt. Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj 2000. VPC beräknar sända ut utdelningen den 16 maj 2000. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information och Samhällskontakt Stieg Claesson www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01300/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar