Sydkraft avyttrar Sycon. Blir delägare i Skandinaviens största tekniska konsultföretag

Sydkraft avyttrar Sycon. Blir delägare i Skandinaviens största tekniska konsultföretag Sydkraft avyttrar Sycon, ett helägt konsultbolag med drygt 1 100 medarbetare, till Carl Bro AS med huvudkontor i Köpenhamn. Samtidigt blir Sydkraft delägare i Carl Bro. Genom förvärvet blir Carl Bro/Sycon ett av Skandinaviens största tekniska konsultföretag med cirka 3 200 medarbetare. Det pågår en strukturomvandling i den tekniska konsultbranschen i vilken Sydkraft genom Sycon tagit en aktiv del de senaste åren. På fyra år har Sycon mer än tredubblats och gått från 300 anställda till 1 100. Expansionen har främst skett genom förvärv. - Den affär som nu presenteras är en logisk fortsättning på denna expansion. Vårt mål har varit att utveckla Sycon till det ledande tekniska konsultföretaget i Sverige. Med denna affär blir nu Carl Bro/Sycon det största tekniska konsultbolaget i Skandinavien, säger Lars Frithiof, koncernchef Sydkraft. I samband med affären förvärvar Sydkraft 11 procent av aktierna i Carl Bro. Carl Bro bedriver en internationell konsultrörelse med cirka 2 100 medarbetare. Företaget har 80 kontor i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Företaget omsatte år 2000 cirka 1 450 miljoner danska kronor. Huvudägare i Carl Bro är det svenska bolaget Bure Equity. Sycon är ett av Sveriges sex största tekniska konsultföretag med 1 100 anställda och har kontor på 25 platser i Sverige samt i Danmark, Norge och Litauen. Omsättningen är cirka 840 Mkr. Affären förutsätter ett godkännande i bolagens styrelser, Carl Bros bolagsstämma och av konkurrensmyndigheterna och beräknas avslutas vid kommande årsskifte. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. För ytterligare information kontakta Lars Frithiof, koncernchef Sydkraft AB, telefon, 040-25 51 00 eller Anders Pålsson, chef Affärsområde Konsulter och Entreprenörer, telefon 040-25 58 05. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Johan Aspegren www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar