Sydkraft byter HEW-aktier mot tillgångar i Vattenfall

Report this content

Sydkraft byter HEW-aktier mot tillgångar i Vattenfall Sydkraft och tyska E.ON Energie är nu överens med Vattenfall om vilken ersättning de båda bolagen ska få för sina respektive aktier i Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW). Ett "Memorandum of Understanding" har undertecknats och avtal ska vara slutförda senast i januari nästa år. Sammanlagt handlar det om drygt 37 procent av aktierna i HEW. Sydkraft äger cirka 22 procent av aktierna i HEW. Totalt betalar Vattenfall drygt 4 miljarder kronor kontant samt med andelar i ett antal bolag i Sverige, Norge, Tjeckien och Litauen. I en första kommentar till uppgörelsen säger Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof: - Jag är mycket nöjd med överenskommelsen. Totalt sett blev det en bra utväxling på vår investering i Hamburg. Vi får dels ett finansiellt tillskott för fortsatta förvärv. Dels ger den oss stora möjligheter att tillsammans med våra partners i Norge delta i omstruktureringen av energimarknaden i Oslo-området. Genom förvärvet av Forskraft i Östergötland kommer vår satsning på Norrköping-Örebroområdet och bryggan dem emellan att stärkas och effektiviseras. I korthet ser ersättningen för Sydkrafts och E.ON Energies aktier i HEW ut på följande sätt: 1. Vattenfall betalar drygt 4 miljarder kronor kontant. 2. Vattenfall överlåter 8,5 procent av aktierna i Forsmark Kraft AB motsvarande 8,5 procent av kapaciteten, vilket motsvarar cirka 2 TWh el. 3. Vattenfall överlåter det nätområde som tidigare utgjorde Forskraft AB och som har sin verksamhet i Östergötland. 4. Vattenfall överlåter sina aktier (A och B) i det börsnoterade norska företaget Hafslund AS motsvarande 31,7 procent av rösterna och 20,5 procent av kapitalet. 5. Vattenfall överlåter sina aktier i det norska företaget Fredrikstad Energiverk AS motsvarande 40 procent av såväl röster som aktiekapital och aktierna i Fredrikstad Energinet AS motsvarande 35 procent av såväl röster som kapital. 6. Vattenfall överlåter sina aktier i Vattenfall Naturgas AB motsvarande 51 procent av såväl röster som aktiekapital. 7. Vattenfall överlåter sina aktier i Baltic Cable AB motsvarande 1/3 av såväl röster som aktiekapital. 8. Vattenfall överlåter sina aktier i VCE, Tjeckien motsvarande 41,7 procent av såväl röster som aktiekapital. 9. Vattenfall överlåter sina aktier i LPC Lithuania motsvarande 10 procent av såväl röster som aktiekapital. Slutförhandlingarna fortsätter nu och ska vara klara senast i januari nästa år. Några formella styrelsebeslut finns ännu inte. Affären är också villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. För ytterligare information kontakta koncernchef Lars Frithiof , 040-25 51 00, 0705-81 10 77, stf koncernchef Leif Josefsson, 040-25 53 39, 0705-25 53 39, direktör Khennet Tallinger 040-25 52 02, 0705-47 58 08 eller informationschef Stieg Claesson, 040-25 55 02, 0705-15 55 02. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar