Sydkraft gör mångmiljonsatsning på bredband

Sydkraft gör mångmiljonsatsning på bredband De senaste två åren har Sydkraftkoncernen investerat cirka 150 miljoner kronor i olika satsningar på höghastighetsnät för kommunikation eller bredband. På dagens styrelsemöte gavs koncernchefen mandat att satsa ytterligare 200 miljoner kronor på bredband. - Vi har en lång tradition att äga och driva elnät och vi har stor erfarenhet av kommunikationsteknik genom vårt dotterbolag Evicom. Därför är det naturligt att satsa på bredband i de stora stamnäten, i stadsnäten och ända fram till hushållen och företagen, säger Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof, som motiv för satsningen. Dagens beslut innebär att Sydkraft engagerar sig i en utbyggnad av den IT- infrastruktur som nu efterfrågas av marknaden och i första hand accessnäten, det vill säga anslutningen till hemmets eller företagets dator. - Sydkraft var först i världen med att testa internet på elnätet i verklig driftmiljö med mycket gott resultat. I sommar testas den andra generationens teknik. Men vi avser inte bara att satsa på elnätskommunikation. Även andra lösningar ingår, såsom uppgradering av existerande kabel-TV-nät och vanligt fiberoptiskt nät. I Staffanstorp, utanför Lund, bygger vi en lokal internetportal, godagrannar.se. Med bredbandsuppkoppling och gemensam hemsida blir kommunens invånare ihopkopplade. Sydkrafts nät kommer att vara öppet för alla internetoperatörer, vilket innebär full konkurrens kan råda mellan dessa och att alla kunder kan behålla sina e-postadresser. Sydkraft är sedan tidigare involverat i bredbandsuppbyggnaden i Sverige genom Optotriangeln som förbinder Stockholm-Malmö-Göteborg och mellanliggande kommuner, samt i en sträckning mellan Sundsvall och Härnösand. Sydkraft äger sedan tidigare stadsnät i Malmö och Örebro och ytterligare stadsnät planeras eller diskuteras med andra orter. För ytterligare information kontakta Göran Sjöholm, chef Affärsområde Konsulter och Entreprenörer, telefon 040 - 25 55 06. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information och Samhällskontakt Johan Aspegren www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01040/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar