Årsredovisning för perioden juli 2018 - juni 2019

Report this content

Härmed publiceras Sydsvenska Hem AB årsredovisning för perioden juli 2018 - juni 2019.

Johan Åskogh, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81
johan.askogh@paretosec.com