Sydsvenska Hem AB (publ) delårsrapport januari 2021 – mars 2021

Report this content

Perioden, januari - mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 580 tkr (11 327)
  • Driftnettot uppgick till 7 429 tkr (7 960)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 376 tkr (4 046)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 811 tkr (2 697) motsvarande -1,17 kr per aktie (1,12)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 764 500 tkr (761 600)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 897 tkr (2 283)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,17 ggr (2,55) och belåningsgraden till 65,96 % (66,22)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 110,45 kr (108,76)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

john.malmstrom@paretosec.com

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com