Ny AI-lösning visar vägen till mer jämställda möten

Report this content

Neodev, en del av Sylog, har erhållit stöd av Vinnova för att utveckla en AI-lösning som stöttar mer jämställda, jämlika och inkluderande möten. Lösningen Equalizer, är en ny webbtillämpning som i realtid och med hjälp av AI identifierar mötesdeltagarnas röster och den taltid de får i förhållande till hela mötets längd. Resultatet illustreras via deltagarnas egenvalda avatarer på en skärm. Equalizer är ett av tre vinnande bidrag i Vinnovas Hackathon AI for increased gender equality.

Vi känner nog alla igen oss i att någon tar över eller ständigt avbryter andra i möten. Equalizer är en virtuell mötesmoderator som med AI automatiskt identifierar vem som pratar och summerar talartiden för var och en i realtid. På så sätt bidrar tillämpningen till att lyfta fram de ojämlikheter som många, inte minst kvinnor, stöter på i möten. Inget ljud spelas dock in, så att Equalizer dokumenterar inte mötet på något annat sätt än att summera talartiden. Inget av det som sägs kan i efterhand identifieras eller lyssnas på.

 

-          Syftet med Equalizer är att på ett lättsamt och avväpnande sätt visualisera hur mycket talartid var och en har i ett möte och på så sätt öka medvetenheten om hur inkluderande mötet egentligen är, säger Nura Mahmod, Team Lead för Equalizer. Registreringen av talartid sker i realtid och är tänkt att vara en vägledning, så att deltagare kan skifta sitt beteende i mötet och lämna plats för de som ännu inte sagt så mycket. Det är också en hjälp för moderatorn att släppa in mer tystlåtna i diskussionen.

 

Det övergripande målet med Equalizer är att vara en lösning för alla företag som strävar mot att vara en mer jämställd och inkluderande arbetsplats. Inkludering främjar innovation och innovation främjar näringslivet. 

 

Så fungerar Equalizer:

  • Mötesdeltagarna väljer själva sin avatar och registrerar ett röstprov, en process som antingen görs när behov uppstår eller i samband med anställningen.
  • När ett möte startar identifierar AI automatiskt alla de som deltar i mötet och deras avatarer dyker upp på en skärm – på mötesledarens dator eller i konferensrummet.
  • Under mötets gång identifierar AI kontinuerligt vem som pratar och Equalizer summerar varje deltagares talartid. När en mötesdeltagare dominerar för mycket markeras det med en megafon på avataren.

 

-          Vi hoppas att Equalizer också redan från start ska kunna registrera när någon avbryter och eller indikera aggression som när någon går upp i tonläge, säger Nura Mahmod. Men det är lite klurigt tekniskt och ännu inte är löst då algoritmen också måste tränas för detta.

 

En bild som visar text, skärmbild, elektronik, bildram

Automatiskt genererad beskrivning

Bilden: Tänkt gränssnitt i Equalizer för mötesdeltagarna

 

Fakta om Equalizer:

  • Optimalt antal deltagare är mellan 5 och 10 personer. Fler deltagare fungerar också, men gör det samtidigt svårare att åstadkomma en jämn fördelning av talartiden.
  • En lättanvänd prenumerationsbaserad mjukvara som installeras antingen fristående på en dator eller laddas ner som en plugin till en mötesfunktion såsom Teams.
  • Betaversionen klar under första kvartalet 2023.
  • Ett rapporteringsverktyg kan kopplas till för att visa statistik från tidigare möten som över tid kan aggregeras och utgöra ett jämställdhetsindex på företags- och eller gruppnivå för HR eller andra funktioner att dra slutsatser till framtida förbättringar i verksamheten.
  • Utgör en plattform för flera framtida funktioner utifrån önskade behov.

 

 

Ytterligare information:

Nura Mahmod | Team Lead | 070-9721384| nura.mahmod@neodev.se

Fredrika Olsson | vd | 073-385 69 06 | fredrika.olsson@neodev.se

Om Neodev

Neodev är ett IT-bolag med bas i Malmö som förvärvades av Sylog i maj 2022 och som erbjuder både konsulttjänster och helhetsåtaganden. Bolaget har 26 specialiserade medarbetare inom mjukvaruutveckling, maskininlärning och molntjänster. www.neodev.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Syftet med Equalizer är att på ett lättsamt och avväpnande sätt visualisera hur mycket talartid var och en har i ett möte och på så sätt öka medvetenheten om hur inkluderande mötet egentligen är. Registreringen av talartid sker i realtid och är tänkt att vara en vägledning, så att deltagare kan skifta sitt beteende i mötet och lämna plats för de som ännu inte sagt så mycket. Det är också en hjälp för moderatorn att släppa in mer tystlåtna i diskussionen.
Nura Mahmod, Team Lead för Equalizer