CEO, CFO och CSO ökar sina innehav i SynAct

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct.

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct. Bolagets CEO, Jeppe Øvlesen, har genom sitt delägda bolag Quantass ApS köpt 9 071 aktier för ett totalt värde om 64 453 SEK. Bolagets CFO, Henrik Stage, har genom sitt helägda bolag Next Stage Ventures ApS köpt 7 000 aktier för ett totalt värde om 48 263 SEK. Bolagets CSO, Thomas Jonassen, har genom sitt helägda bolag TJ Biotech ApS köpt 9 200 aktier för ett totalt värde om 63 480 SEK. Samtliga aktier har köpts i den löpande handeln på AktieTorget den 3 oktober 2017.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017. 


För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsedd för behandling av psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

Prekliniska studier visar att AP1189 har en unik förmåga att både minska inflammationen och påskynda utläkningen av ledskadorna. AP1189 har potential att kunna ges i tablettform en gång per dag. Bolagets ambition är att därefter genomföra en fas IIa-studie, för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. 

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar