Förändringar i SynAct Pharmas styrelse

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att styrelseledamöterna Charlotte Edenius och Lars Adlersson har beslutat att lämna sina uppdrag i bolaget. SynAct kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för inval av nya ledamöter, och arbetet med att finna lämpliga kandidater inleds omedelbart. 

Styrelseledamöterna Charlotte Edenius och Lars Adlersson anser att tidpunkten är gynnsam för en stafettväxling – SynAct har framgångsrikt genomfört fas I-programmet med läkemedelskandidaten AP1189 och påbörjat planeringen inför fas II-studier.

Styrelseordförande Torbjørn Bjerke kommenterar:

”Charlotte och Lars har med sitt gedigna engagemang värdefullt bidragit till att utveckla SynAct till det biotechbolag det är idag. Jag vill rikta ett stort tack för allt arbete. Vi initierar nu arbetet med att hitta två lämpliga ersättare för att vidareutveckla SynAct och leda den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten AP1189.

Charlotte Edenius och Lars Adlersson kommer att kvarstå som styrelseledamöter fram till den planerade extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Torbjørn Bjerke                                                                               

Styrelseordförande, SynAct Pharma AB                                                                                            
E-post: bjerketorbjorn@gmail.com                        

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.