Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Första dag för handel i de totalt 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats som en del av företrädesemissionen är den 20 januari 2020.

Innehavare äger rätt att för varje teckningsoption TO 2 teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juli 2020 till och med 22 juli 2020. De samlade villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 finns tillgängliga i SynActs prospekt publicerat i november 2020, som finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.synactpharma.com).

Mer detaljer om teckningsoptionerna

ISIN: SE0013409620

FISN: SYNACTPHAR/OPT RTS 20200722

CFI: RSSXXR

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera