Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2018-01-01 – 2018-06-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad halvårsrapport i press-meddelandet.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                     Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                       CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                      Telefon: +45 40 15 66 69

E-post: joo@synactpharma.com                           E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. 

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar