Marknadsmeddelande 137/18 – Sista dag för handel med BTA i Synact Pharma AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, SYNACT BTA, är den 4 juni 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: SYNACT BTA
ISIN-kod: SE0011090216
Orderboks-ID: 4A6G
CFI: ESNUFR
FISN: SYNACTPHAR/SH
Sista handelsdag: 4 juni 2018

Stockholm den 30 maj 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.