Sista dag för handel med BTA

I april 2018 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 257 718 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 4 juni 2018 och stoppdag är den 7 juni 2018.

2 257 718 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 11 juni 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SynAct Pharma till 14 675 167 stycken.

Finansiell rådgivare  

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: hs@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar