SynAct offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Report this content

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2019.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.synactpharma.com), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor (c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund).

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                               

VD, SynAct Pharma AB                                                                  

Telefon: +45 28 44 75 67                                                               
E-post: joo@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar