SynAct Pharma AB publicerar Årsredovisning 2021

Report this content

SynAct Pharma AB (“SynAct”) meddelar idag att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.synactpharma.se. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 09:00. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com       

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: par@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB  

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com

Prenumerera