SynAct Pharma stärker sin organisation med två nyckelrekryteringar

Report this content

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag utnämningarna av Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D. Patrik Renblad blir ansvarig för ekonomifunktionen och rapporterar till CFO. Lise Agersted kommer att rapportera till CSO. Båda startar med omedelbar verkan.

Patrik Renblad ansluter till SynAct efter cirka tio år i olika finansiella roller på LEO Pharma A/S, där han senast var Finance Director, R&D och ledde finansorganisationen samt var medlem i LEO Pharma Finance och R&D Leadership-team. Före LEO Pharma arbetade Patrik nio år på AstraZeneca R&D i Lund.

Lise Agersted börjar på SynAct efter tre år som oberoende konsult för startup-bolag inom bioteknik och teknologi. Dessförinnan arbetade Lise 8 år på Novo Nordisk och innehade både vetenskapliga och projektledande positioner, närmast som Senior CMC Project Management.

”Vi är glada att välkomna Patrik och Lise till SynAct-teamet”, säger SynActs VD Jeppe Øvlesen. ”De är viktiga tillskott när SynAct fortsätter med sin djärva strategi att bli det ledande företaget som utnyttjar melanokortinsystemet för att lösa svår inflammation."

Patrik Renblad tog sin magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi - International Business Program (tyska) - vid Lunds universitet 1996, medan Agersted tog sin apotekarexamen vid Köpenhamns universitet 2007 och har även en MBA i ledarskap inom innovation och teknologi från handelshögskolan École des Ponts, Paris, 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                         CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                     Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                      E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com.