SynAct Pharma utser Thomas Boesen till Chief Operating Officer

Report this content

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag utnämningen av Dr. Thomas Boesen till Chief Operating Officer (COO), med omedelbar verkan. Hans operativa roll som ny COO kommer att vara att driva fram företagets tre kliniska studier med den ledande läkemedelskandidaten AP1189.

Dr. Boesen har mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Hans akademiska bana omfattar en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, studier vid Cambridge University och en magisterexamen i teknikhantering från Roskilde och Edinburghs universitet, vilket gör att Dr. Boesen tillför betydande lednings- och vetenskaplig styrka till företaget. Han kommer att bli ett viktigt tillskott till SynActs ledningsgrupp och bidra till att genomföra det fortsatta arbetet med företagets portfölj av kliniska utvecklingsprojekt.

Innan han började på SynAct arbetade Dr. Boesen på Novo Nordisk, och var dessförinnan medgrundare och COO för det schweiziska bioteknikbolaget TXP Pharma. Dr. Boesen hade också en central roll för framgångarna för det danska bioteknikföretaget Action Pharma, som såldes för 110 miljoner USD till Abbvie, och ett annat framgångsrikt bioteknikbolag, Epitherapeutics, som år 2015 förvärvades av Gilead för 444 miljoner DKK, där han var meduppfinnare av bolagets viktigaste tillgångar.

"Det är ett viktigt steg för oss att ta in Thomas som COO är för att se till att SynAct och vår projektportfölj utvecklas framgångsrikt", säger SynActs VD Jeppe Øvlesen,

“Jag är glad över denna chans att bidra till framgången för SynActs unika, löftesrika resolutionsterapi för inflammation. Det finns ett stort medicinskt behov, och detta nya tillvägagångssätt kan vara ett genombrott för att utveckla nya läkemedel”, säger Dr. Boesen, som har varit aktieägare i SynAct sedan börsintroduktionen och innehar för närvarande 152 946 aktier i företaget.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021.01.26.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com.

Prenumerera