• news.cision.com/
  • SynAct/
  • SynAct Pharmas CFO och styrelseledamot säljer aktier för att täcka skatt på innehav   Swedish version

SynAct Pharmas CFO och styrelseledamot säljer aktier för att täcka skatt på innehav   Swedish version

Report this content

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att styrelseledamot John Haurum har sålt 5 968 aktier och CFO Henrik Stage har sålt 57 000 aktier i SynAct Pharma. Försäljningen motsvarar 10 procent av deras respektive aktieinnehav och är i överensstämmelse med deras lock up-avtal. Intäkterna från försäljningen ska användas för att betala för dansk reavinstskatt på deras SynAct-aktier. Både Stage och Haurum är fortfarande aktiva medlemmar i ledningen och styrelsen med långsiktiga intressen i bolaget.

Stage har 514 110 aktier efter försäljningen, medan Haurum har 53 712 aktier kvar.

Enligt dansk skattelag ska reavinstskatt betalas för aktier i ett börsnoterat företag, som exempelvis SynAct Pharma, när aktierna innehas i ett aktiebolag och det totala aktieinnehavet är mindre än 10 procent av det börsnoterade företaget. Reavinstskatten beräknas utifrån den offentliga aktiekursen vid den sista dagen på bolagets räkenskapsår. Detta är oavsett om vinsten realiseras genom att sälja aktierna eller inte.

Transaktionerna er rapporteradet till svenska Finansinspektionen enligt vad som krävs under gällande regler.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com.

Prenumerera