Sync erhåller order från Trelleborg Wheel Systems

Sync erhåller order från Trelleborg Wheel Systems Sync Business Process Integration AB (Sync) har erhållit en order för integration av system och elektroniska kanaler från Trelleborg Wheel Systems AB (TWS). Ordern föregicks av en pilotinstallation som genomfördes under hösten 2000. Kontraktet innebär att Sync med sina intelligenta standard-lösningar skapar en plattform där TWS kopplar samman sina befintliga system och kan utföra transaktioner och affärsprocesser i realtid. Sync har utvecklat Sync Engine och Sync Sales som genom att utnyttja Internet, befintliga affärssystem och befintliga elektroniska kanaler skapar förutsättningar för att samordna och förenkla företagens transaktioner och affärsprocesser. Med hjälp av Syncs standardlösningar skapas intelligenta kopplingar mellan företagens olika enheter oberoende av organisatoriska eller geografiska gränser, samt till leverantörer och kunder. Samtidigt får företagen tillgång till koncerngemensam konsoliderad information. Syncs lösningar ger således kunder möjlighet att med enkla medel bli effektivare, skapa konkurrensfördelar och därmed öka sina vinster. Integrationen av TWS infrastruktur skall vara avklarat inom 3 månader. - Trelleborg har beslutat att e-handel skall vara en integrerad del i koncernens strategi för att öka konkurrenskraften och servicegraden mot kunderna. Integration av affärsprocesser och affärssystem inom och mellan företag blir därmed kritiskt. Vi bedömer att Sync har en unik produkt med vilken vi kan på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kan länka ihop våra olika enheter, kunder och leverantörer säger Anders Pettersson, VD för Trelleborg Wheel Systems. - De behov TWS har av integrering och snabbare kontakt med sin marknad är typiska för internationella företag idag. Vi har redan vid designen av Sync Solutions tänkt på dessa behov. Den plattform som nu TWS får med vår lösning innebär att de enkelt och standardmässigt kan koppla på fler enheter inom företaget men också fler kunder, leverantörer och elektroniska kanaler såsom EDI och webbshopar, säger Anders Ottosson, VD för Sync. För ytterligare information: Klas Westling, Utvecklingschef för Sync, tel. 040-206500, alt. mobil. 070- 6066505 eller E-post klas.westling@sync.se Richard Skogh, IT-ansvarig för Trelleborg Wheel Systems, tel. 0410-513 79 alt. mobil 0709-521379 Sync Business Process Integration AB (Sync) är ett kunskapsföretag som med standardiserade produkter integrerar och synkroniserar större internationella industri- och tjänsteföretags affärsprocesser och applikationer. Sync har kontor i Malmö och Stockholm. Bland Syncs ägare finns b-business partners samt Dendera gruppen. Trelleborg Wheel Systems (TWS) är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. TWS omsätter 3 miljarder med 2750 anställda. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter kundens behov. Trelleborg AB omsätter 17 miljarder SEK och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00480/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar