Besök hos optiker viktigt för att bromsa obotlig ögonsjukdom

Report this content

Den obotliga ögonsjukdomen kroniskt glaukom – även känd som grön starr – kommer smygande och leder i värsta fall till blindhet. Många bär på sjukdomen, som är ärftlig och måste behandlas snabbt. Det vanligaste symptomet är ett högt tryck i ögat som upptäcks vid ett besök hos en optiker. Än finns inget botemedel och det är därför viktigt att man låter undersöka sina ögon redan från 40-årsåldern för att kunna förhindra sjukdomen.

Glaukom – eller grön starr – är den näst vanligaste orsaken till blindhet om den inte behandlas i tid. Sjukdomen drabbar synnerven och ett första symptom är att trycket i ögat är för högt, vilket ett rutinbesök hos optikern kan visa. Glaukom drabbar vanligtvis personer över 60 år. I Sverige finns det cirka 100 000 personer med diagnostiserad glaukom, men man räknar med att det finns lika många odiagnostiserade.

– Det finns två typer av glaukom – akut och kronisk. Drabbas man av akut glaukom kommer symptomen snabbt. Man bör vara särskilt uppmärksam om man får symptom som hastigt försämrad syn, ont i huvudet, ett rött och irriterat öga eller om man ser ringar i regnbågens färger kring ljuskällor. Kroniskt glaukom är svårare att upptäcka, eftersom sjukdomsförloppet utvecklas mycket långsamt och skiljer sig från symptomen vid akut glaukom. Vid kroniskt glaukom krymper synfältet men förloppet är så långsamt att det är svårt att upptäcka, då hjärnan kompenserar för de synintryck som försvinner. Redan i 40-årsåldern bör man regelbundet göra synundersökningar hos optiker som kan upptäcka sjukdomen, säger Johan Grönvall, optiker och styrelseordförande för Synologen.

Sex tecken på akut glaukom
- För högt tryck i ögat
- Hastigt försämrad syn
- Ont i huvudet
- Rött och irriterat öga
- Du ser ringar i regnbågens färger kring ljuskällor som lampor
- Smärta i ett öga eller ibland i båda ögonen

 

Arbete för att hitta ett botemedel
Den 7– 13 mars 2022 pågår den årliga världsglaukomveckan. Då samlas ögonläkare, forskare och optikerbranschens företrädare i ett gemensamt arbete att försöka hitta botemedlet mot sjukdomen som drabbat 70 miljoner människor i världen. Patientföreningarna är aktiva under hela veckan med att informera allmänheten om hur man förebygger sjukdomen.

 – Det är ett stort steg för ögonhälsan om man lyckas hitta en ny fungerande behandling mot glaukom, vilket vi ska diskutera på den årligt återkommande konferensen. Idag kan man endast behandla sjukdomen genom att sänka ögontrycket. Det sker oftast genom att ge ögondroppar och på så vis bromsas utvecklingen av ögonskadorna, som sjukdomen orsakar. Om ögondroppar inte fungerar kan man genomföra en laserkirurgisk eller kirurgisk behandling. Men idag är det tyvärr alldeles för många som går runt ovetandes om att de har ögonsjukdomen och söker därför inte hjälp i tid. Det är verkligen viktigt att genomföra kontinuerliga tryckmätningar hos sin optiker för att kunna upptäcka sjukdomen i tid, då det kan vara en avgörande faktor för om det kommer gå att behandla eller inte, säger Johan Grönvall.

Under våren ska en klinisk studie om en lovande glaukombehandling inledas på S:t Eriks Ögonsjukhus med en förhoppning om att hitta en ny behandlingsmetod mot glaukom. Studien ska visa de långsiktiga resultaten av en så kallad nikotinamidbehandling, vilket är en behandling som tidigare utförts med cell- och djurmodeller som har visat sig bromsa nedbrytande processer i nervceller och har därmed skyddat synnerven. Tidigare forskning har även visat att en kort tids nikotinamid-behandling har kunnat återställa en viss synfunktion hos glaukompatienter.

Gabriella Ödman, kommunikationschef, tel. 076-789 09 26  Gabriella@Synologen.se

Synologen är en rikstäckande medlemsorganisation som består av engagerade och kunniga optiker.

Våra lokala optiker erbjuder helhetslösningar inom syn- och ögonhälsa. Synologens medlemmar är de enda av Sveriges optiker som är certifierade inom kvalitet och miljö enligt den internationella ISO-normen. Synologen är Sveriges fria optiker och vi står för kvalitet, kunskap och gott omhändertagande av din synhälsa.

Prenumerera

Media

Media