Synförändringar vanligt hos långtidssjuka i covid-19

Report this content

Pågående forskning pekar på att uppemot 25–40 procent av de som har långvariga besvär efter covid-19 drabbas av synförändringar. Dessa problem kan försvåra återgång till arbete och vardagliga aktiviteter. Medlemsorganisationen Synologen är nu Sveriges första optiker som har fått en utbildning för att upptäcka och behandla covid-19 relaterade symptom.


Johan Danielsson, leg. optiker, genomför en synundersökning efter utbildningen. Bild: Synologen.

Synförändringar av olika slag är vanliga symptom hos de som lider av långvariga besvär efter covid-19. Den pågående forskningen indikerar att det är så många som 25–40 procent. Optikern och forskaren Jan Johansson från Karolinska Institutet medverkar i forskningsstudier vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken i Stockholm samt en pilot inom primärvården. Jan utbildar även optiker och andra professioner för att upptäcka och hjälpa patienter som drabbats av synförändringar.

- Det är fortfarande i ett tidigt skede i forskningen men vi kan se flera tydliga indikationer på samband mellan synförändringar och de som varit sjuka i covid-19. Det är inte ovanligt att dessa patienter upplever trötthet som främsta symptom och inte direkt relaterar till synförändringar. Det kan även vara att man känner obehag eller känner sig ostadig när man vistas i vardagliga miljöer där det är liv och rörelse. Det är svårt att arbeta och fokusera under längre perioder om man inte får hjälp att korrigera synförändringarna, och det kan påverka uthållighet och livskvalitén, säger Jan Johansson, leg. optiker och forskare på KI.

Optiker behöver utbildas – Synologen först ut

En viktig del för att kunna upptäcka och behandla symptomen rätt är att svenska optiker redan nu får en grundläggande kunskap för att hjälpa dessa patienter. Synologens optiker är de första i Sverige som har genomgått en utbildning. En av dessa är optikern Johan Danielsson från Se och Synas i Alvik, Stockholm.

- Vår roll som optiker är att ge så bra förutsättningar som möjligt till våra patienter. I dessa fall behövs mer tidskrävande undersökningar än vanligt, och att vi verkligen är lyhörda kring de problem som patienten i fråga upplever. Idag är det vanligt att optiker inte avsätter tillräckligt med tid för synundersökningar och för dessa patienter är det ofta dubbelt så långa undersökningar som behövs för att komma underfund med symptomen. Det är av största vikt att alla optiker tar sig an forskningen för att ge rätt typ av behandling, säger Johan Danielsson, leg optiker från Synologen.

5 vanliga tecken att hålla koll på

  • Du ser suddigt eller upplever dubbelseende.
  • Det är jobbigt att vistas i miljöer med mycket rörelse, exempelvis i matbutiken eller i bilen. Det kan ge obehag, göra att du fort blir trött eller att du känner dig ostadig. 
  • Du kan uppleva obehag i starkt solljus, upplysta rum hemma eller av stark lysrörsbelysning.
  • Dina ögon är känsliga: sveda, grusighet, smärta eller ovanligt rinnande ögon.
  • Svårt att bibehålla fokus med ögonen, exempelvis att text upplevs flyta ihop.
    (Källa Synologen).

     

Om forskningsstudien:
Studien vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping omfattar 745 patienter som sjukhusvårdats på grund av covid-19 under perioden mars-maj 2020. Av dessa var det 433 som telefonintervjuades avseende långvariga besvär, varav 185 kallades till mottagningsbesök hos läkare, psykolog eller andra specialister, däribland optiker.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Danielsson, legitimerad optiker, Synologen
E-post:
johan@seochsynas.se
Telefon: 0709-69 20 90

Jan Johansson, forskare och legitimerad optiker, KI
E-post:
jan.johansson.1@ki.se

Prenumerera

Media

Media