Delårsrapport januari – mars 2018

Report this content

Första kvartalet, januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 16 % och blev 10 643Tkr (9 189 Tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 3 581 Tkr (3 501 Tkr)
  • Resultat efter skatt summerades till 2 768 Tkr (2 707 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (0,67 kr)
  • Likvida medel var vid periodens slut 20 961 Tkr (10 165 Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 1

Marknad och försäljning

SyntheticMR har erhållit godkännande från amerikanska läkemedelsverket FDA avseende bolagets programvara SyMRI NEURO. Tillsammans med FDAs godkännande från augusti 2017 innebär detta att SyMRI som helhet nu kan erbjudas till kliniker och sjukhus på den amerikanska marknaden. SyMRI NEURO är även den första produkten på marknaden som inkluderar volymberäkning och segmentering av myelin. Kvantifiering av myelin kan vara användbart vid till exempel uppföljning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros och demens.

Under perioden har SyntheticMRs partner Philips fått godkännande av FDA avseende den sekvens som krävs för göra Philips MR-kameror kompatibla med SyntheticMRs programvara SyMRI. Detta innebär nu att SyntheticMR kan inleda arbetet med att få SyMRI godkänd i USA även för Philips MR kameror.

MAGiC har blivit godkänt för klinisk användning och försäljning i Kina, genom ett godkännande av CFDA (China Food and Drug Administration).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

Inga väsentliga händelser efter kvartalet utgång

VD har ordet 

Försäljningstillväxten fortsätter i SyntheticMR 

Omsättningsökningen under årets första kvartal uppgick till 16 procent, trots ett starkt jämförelsekvartal föregående år. Omsättningen i kvartalet uppgick därmed till 10,6 MSEK vilket resulterade i en omsättning på rullande 12 månader på 37,1 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK vilket innebär att rörelsemarginalen fortsatt ligger över 30 procent. 

Försäljningen avseende MAGiC utvecklas väl. Under första kvartalet blev MAGiC godkänt för klinisk användning och försäljning i Kina, genom ett godkännande av CFDA (China Food and Drug Administration). Detta innebär att MAGiC nu är godkänt för försäljning på de största marknaderna i världen. Globalt sett är Kina en av de största och snabbast växande marknaderna. Det kundvärde som MAGiC erbjuder, i form av effektivitet och enkelhet, passar väl in med de behov som finns på den kinesiska marknaden. 

Samarbetet med Philips utvecklas i rätt riktning. Philips fick i slutet av kvartalet sin sekvens FDA-godkänd. Det här är positivt eftersom det ytterligare ökar intresset av att utveckla vårt samarbete från båda parter. Vi kommer nu inleda ett arbete med att få vår produkt godkänd i USA även för Philips MR kameror. Parallellt med detta kommer vi fortsätta vårt gemensamma förbättringsarbete avseende försäljningsprocessen. 

Under andra kvartalet kommer Siemens lansera syngo.via Open Apps. Detta innebär att SyMRI kommer finnas tillgängligt som en nedladdningsbar applikation på varje sjukhus eller klinik som använder Siemens visualiseringsverktyg syngo.via. Kunderna erbjuds en testperiod på 3 månader som sedan övergår till årslicens om så önskas. Inledd försäljning förväntas under 2018 med ökning under kommande år. 

Under ett event på svenska ambassaden i Wien arrangerat av Business Sweden höll Dr Alex Rovira, Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona, en presentation på ämnet ”Future MRI markers to monitor MS”. Han konstaterade att uppföljning med SyMRI adderar värde genom tidsvinst men också för att man får mer objektiv information att basera sin behandlingsplan på.  

Jag ser positivt på försäljningsutvecklingen under första kvartalet, och våra partnersamarbeten fortsätter att utvecklas väl. Samtidigt fortsätter användare att vittna om den kliniska nyttan som SyMRI adderar.

Stefan Tell 
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018. 

Taggar:

Prenumerera