Flaggningsmeddelande

Report this content

Nortal Investments AB (Nortal)  har den 4 oktober 2019 via lösen av köpoptioner utställda av Nortal avyttrat 53.800 aktier.

Efter denna transaktion innehar Nortal 1.195.984 aktier motsvarande 29,6% av kapital och röster.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, CEO SyntheticMR AB +46 705 29 29 87.

Prenumerera

Dokument & länkar