Stefan Tell lämnar VD-posten i SyntheticMR AB

SyntheticMRs VD Stefan Tell kommer att lämna bolaget. Han kvarstår som VD till senast den 30 juni 2019, Stefan har varit VD i bolaget sedan 2011.

"Det har varit en spännande och utmanande resa att få förmånen att bygga SyntheticMR från ett start-up bolag med en innovativ teknik till ett globalt etablerat bolag som idag levererar kliniskt godkända produkter på en internationell marknad. Jag har haft sju bra år som VD för SyntheticMR och det känns bra att lämna över stafettpinnen, säger Stefan Tell.

Bolaget har under Stefan Tells ledning tecknat avtal med de tre största tillverkarna av MR kameror, GE Healthcare, Siemens och Philips. Under Tells första år som VD 2012 omsatte bolaget 0,6 MSEK och visade en förlust på 4 MSEK. Vid den senaste kvartalsrapporten visade bolaget en omsättning på 42,6 MSEK och en EBIT på 15,5 MSEK för de senaste 12 månaderna. Bolaget visar också en stark kassakonvertering.

”Stefan Tell rekryterades för att kommersialisera bolagets produkter internationellt. Idag har vi en stark position med samarbetsavtal med de tre ledande aktörerna på MR-marknaden. Stefan Tell har under sin tid som VD på SyntheticMR varit avgörande för att bygga SyntheticMR till det globala medicintekniska bolag det är i dag. Bolaget står inför nästa utvecklingsfas. Det blir naturligt att en ny VD får fortsätta bygga lokal närvaro på den globala MR-marknaden”, säger Staffan Persson, styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90 eller Staffan Persson, Ordförande SyntheticMR AB, +46 70 321 00 98

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera

Dokument & länkar