SyntheticMR investerar i säljorganisationen globalt

Report this content

SyntheticMR förstärker säljorganisationen för fortsatt tillväxt genom ökad geografisk närvaro och marknadspenetration. Investeringen initieras då tillväxten på kort sikt inte förväntas nå upp i nivå med bolagets ambition.

Bolaget etablerade nyligen dotterbolag i USA och ansvarig chef för den amerikanska marknaden startade sin anställning 1 augusti i år. Inom ramen för satsningen i USA har bolaget nu beslutat att investera i ytterligare personella säljresurser, planerat till innan årsskiftet. Samtidigt har bolaget också beslutat öka sin närvaro i Asien och är nu med personal representerade både i Indien och Japan.

”SyntheticMR är ett tillväxtbolag med potential att etablera produkterna på den globala marknaden. Förutsättningarna för långsiktig försäljningstillväxt förstärks genom fördjupat samarbete med våra partners och ökad närvaro på respektive marknad. Vi gör dessa investeringar för att tillsammans med våra partners bearbeta slutkunderna och öka bolagets synlighet för att stärka SyntheticMR´s position globalt”, säger Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 eller Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39. 

SyntheticMR AButvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMRs produkt SyMRI genererar flera MR-bilder och kvantitativ information från en enda 6-minuters undersökning, för att skapa ökad patientgenomströmning och bättre beslutsunderlag till kliniker. SyMRI är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar