SyntheticMR påbörjar processen för notering på NASDAQ OMX

Report this content

Styrelsen i SyntheticMR har beslutat inleda förberedelseprocessen avseende byte av handelsplats för bolagets aktier från Aktietorget till NASDAQ OMX Stockholm. Bolagets ambition är att genomföra listbytet under senare delen av 2019.

En notering på NASDAQ OMX bedöms av styrelsen förstärka kvalitetsstämpeln för SyntheticMR och skapa större intresse för bolagets aktie. Dessutom bör en notering öka förtroendet från globala kunder och intressenter.

”Sedan SyntheticMR noterades på Aktietorget har mycket positivt hänt i bolaget. Vi har tecknat flertalet partneravtal med de största MR-tillverkarna i världen. Bolagets programvara har påbörjat en spännande resa för att etableras på den globala marknaden”, säger Stefan Tell, VD.  

För ytterligare information kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter - genererar ökad patientgenomströmning och objektivt beslutsunderlag till kliniker. SyMRI är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april  2018.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar