Ulrik Harrysson ny VD för SyntheticMR AB

Styrelsen för SyntheticMR AB har utsett Ulrik Harrysson till ny VD i SyntheticMR AB. Han tillträder senast den 1 september 2019. 

Ulrik Harrysson har en Magisterexamen i Ekonomi, fördjupning i Marknadsföring, från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han ansluter till SyntheticMR från en roll som Senior Vice President Global Marketing and Sales på Hermes Medical Solutions AB. Hermes utvecklar, marknadsför och säljer system och programvara för bildhantering inom nuklearmedicin. Tidigare under sin snart 25 år långa karriär har han innehaft ledande internationella befattningar i globala företag såsom HemoCue, Danaher och Pfizer.

Ulrik Harrysson, "Jag är väldigt entusiastisk inför min nya roll i SyntheticMR. Företaget har en unik teknologi som implementeras effektivt i innovativa och attraktiva lösningar för att tillgodose kundernas behov. Bolaget besitter stor kompetens i att kommersialisera, marknadsföra och framgångsrikt sälja in dessa innovationer på marknaden genom samarbeten och partnerskap. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla kompetenta och kunniga medarbetare fortsätta utveckla företaget och förstärka positionen för SyntheticMR på den globala marknaden”

För ytterligare information kontakta Staffan Persson, styrelseordförande för SyntheticMR AB, +46 70 321 00 98.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för magnetisk resonansbildning (MRI). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-6-minuters skanning, vilket ger ökad patientgenomströmning och objektivt beslutsstöd för kliniker. SyMRI är CE-märkt och FDA 510 (k) cleared. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och i USA. SyntheticMR är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, besök www.syntheticmr.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera

Dokument & länkar