Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i SyntheticMR

Report this content

Styrelsens ordförande i SyntheticMR AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 5 maj 2020. Ledamöterna har utsetts av SyntheticMRs tre största ägare/ägargrupper, som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna per 2019-09-30 som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

Nortal Investments AB: Staffan Persson
Handelsbanken Fonder: Suzanne Sandler
Marcel Warntjes: Magnus Ingmarsson

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 47 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Suzanne Sandler och Magnus Ingvarsson är även oberoende i förhållande till Nortal Investments AB som är den i bolaget röstmässigt största aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: johan.sedihn@btinternet.com

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Johan Sedihn, johan.sedihn@btinternet.com, tel + 44 7920 154333

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa programvarulösningar för magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). SyntheticMR AB:s produkt SyMRI® levererar flera kontrastbilder samt kvantitativa data från en enda 6-minuter kort scanningsekvens – för att förbättra patientgenomströmningen samt ge ett objektivt beslutsstöd för klinker. SyMRI är CE-märkt samt FDA 510(k)-godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och i USA. SyntheticMR är listade på aktiemarknaden Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, vänligen besök www.syntheticmr.com

Prenumerera

Dokument & länkar