Yvonne Mårtensson lämnar styrelsen i SyntheticMR AB

Yvonne Mårtensson har idag meddelat SyntheticMR att hon önskar lämna styrelsen och sitt ordförandeskap i denna. Skälet till detta är olika syn på hur styrelsearbetet ska bedrivas. Avgången sker med omedelbar verkan.

Under tiden fram till att bolagsstämma utser en ny styrelseledamot har styrelsen valt Johan Sedihn till ordförande.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera

Dokument & länkar