BLICK filmfestival läggs ned


Tanken var att låta BLICK bli en biennal och samverka med Leva och fungeramässan, i första hand fram till och med Göteborgs 400 års jubileum. På så sätt visa syntolkade filmer både på svenska, romani och arabiska samt erbjuda uppläst textremsa. Styrelsen för Syntolkning Nu har efter tre festivaler, 2012, 2013 och 2017 beslutat att inte satsa på en fortsättning av den tillgängliga filmfestivalen BLICK

- Tyvärr, verkar vi bygga ett behov som inte behövs, säger Peter Lilliecrona, initiativtagare till BLICK. Vi har inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att genomföra festivalen i april 2019 och därför är det bäst att nu stanna upp. 

Festivalen har genomförts på Bio Roy med bland annat mindre bidrag från Svenska Filminstitutet, Göteborgs Stad samt Västra Götalandsregionen.  

- Fjolårets premiärdag sammanföll med den tragiska attacken på Drottninggatan. Många vågade sig inte ut på stan. Detta gjorde att den speciella filmvisningen med fyra syntolkar samtidigt, på fyra olika språk, inte fick det genomslag vi hoppades på, säger Peter. 

Varje år kommer fler och fler filmer ut med inspelad syntolkning och uppläst textremsa, men långt ifrån alla. Många stora filmer förses av olika anledningar inte med syntolkning och uppläst text. Därför måste även fortsättningsvis ett antal filmer livesyntolkas. 

Bild: Täppas Fogelberg och Niklas Karlsson testar mottagar under BLICK, november 2013.

- Behovet och intresset av syntolkad film är stort och jag vet att många medlemmar i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US), däribland jag själv, har uppskattat BLICK väldigt mycket, säger Linus Forsberg, Ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US). Problemet är att när det inte ges tillräckligt med ekonomiska anslag från det offentliga begränsas projekt av det här slaget till att bara kunna hållas på en plats och vid en tidpunkt vilket gör att många som värdesätter en helt syntolkad filmfestival inte har möjlighet att besöka den. Det är ledsamt att BLICK lägger ner och jag hoppas såklart att något liknande kan göras i framtiden men då med större offentlig finansiering för att kunna möjliggöra att fler kan få ta del av en syntolkad filmfestival, för intresset finns definitivt" .

Syntolkning Nu kommer livesyntolka filmer under både Stockholm och Göteborg Filmfestivaler. Information om detta kommer närmare respektive festival.

Det positiva med syntolkning via mobilapp är att alla visningar av filmen blir tillgängliga, både på bio och senare vid streaming och TV. Problemet är dock att, för att ta del av syntolkning/uppläst text, krävs att man har en smartphone, vilket långtifrån alla har. 

Kommande biopremiärer med syntolkning via mobilapp är "Halvdan Viking" och nyligen även filmen "Goliat!.

Filmer som visats med syntolkning på BLICK filmfestival har varit Hassel, Bröllop i Italien, Äta sova dö, E.T., Call Girl, Bröllop i Italien, ARGO, En katt i Paris, PINA, Mig äger ingen, Återträffen, Philomena, Bröderna Lejonhjärta, The Summit, TURBO, Äkta människor(avsnitt 1-2), The Butler, The first Monday in may, Känslan av ett slut, Det kommer en dag, Den enda vägen, Klas Klättermus, Mousse, Lejonkvinnan, Three generations, To big for this wolrd, Jacques Costoue samt Vår tids hjälte samt kortfilmer som Punkspark.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 46 730-345112, peter@syntolkning.nu 
Mikael Persson, ordförande Syntolkarna i Sverige, 46 70-333 95 50, mikael.persson@syntolkning.nu

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Redan 2005 fanns syntolkning på DVD. 2011 fick Svenska Filminstitutet uppdraget av regeringen att se över möjligheten till inspelad syntolkning, enkelt förmedlad till biobesökarna. Numera sker syntolkning av via de bioappar som SFI medverkade till. Appen fungerar även till flera filmer som streamas eller visas på TV.
Public Service och UR har under flera använt inspelad syntolkning. 2014 började man med hjälp av Syntolkning Nu i Sverige att livesyntolka direktsändningar som Guldbaggegalan, Melodifestivalen och Allsång på Skansen. Det är myndigheten för press, radio och tv som ställer kraven på mediabolagen om hur mycket/lite som skall syntolkas.
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media