BUFF 2021 med tillgängliga filmer

Report this content

BUFF play äger rum den 13–19 mars 2021. Ett par filmer är försedda med syntolkning via mobilappen och en av filmerna har även uppläst textremsa.

På sidorna bilder från appen av Summer of 85 och Apstjärnan. Överst i mitten BUFF Plays logga och där under två bilder från filmerna

7 dagar online med exklusiva filmpremiärer och mycket annat att titta på. Det går redan nu att köpa festivalpass på buffplay.se. Ett par filmer är försedda med syntolkning via mobilappen och en av filmerna har även uppläst textremsa.
Vi kan nu berätta att den animerade filmen Apstjärnan får sin förhandspremiär den 13 mars och har sedan en extra visning den 18 mars. Biopremiären sker senare. Filmens syntolkning är skriven av Lotta Isacsson och inläst av Anna Potter  Under BUFF 2021 kommer även den franska filmen Été 85 (Summer of 85) ha förhandspremiär. Filmen syntolkas av Claes Gylling som även skrivit manus till syntolkningen. Filmens textremsa är inläst av Anna Potter. Été 85 kan streamas den 15 och 19 mars.  Vill du inte vänta till biopremiärerna, så passa på nu att köp ett festivalpass på festivalens hemsida, samt för att få tillgång till och ytterligare information om tider till Apstjärnan och Summer of 85.  Via länken http://bit.ly/2FMaRr8 får du information om hur man laddar ned syntolkning och/eller uppläst text. Båda filmerna finns med två olika versioner, en för bio och en för TV. För BUFF gäller det att välja för bio.
För övriga filmer man vill få syntolkat på TV eller som streamas skall man välja TV/VOD för bästa lyssningen.  

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Syntolkning Nu i Sverige bildades 2010 som en ideelltarbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel ännu inte är en nationell angelägenhet finns det inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. 

Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. 

Föreningen verkar också för att fler personer med synnedsättning, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Föreningen arbetar även med att till spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Detta på uppdrag av distributörerna.

Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.
I mars 2015 fick man in ordet syntolk i Svenska Akademins Ordlista, 2016 startades en artikel på Wikipedia om syntolkning. 2019 lanserades så e-tidningen Allt Om Syntolkning

Syntolkning Nu i Sverige samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU.


För mer information se våra hemsidor:
www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningen
www.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media