Den nationella syntolkningsdagen

Från de första försöken med syntolkning tog det närmare trettio år innan ordet syntolk kom med i Wikipedia och i Nationalencyklopedin. Men fortfarande händer det att personer blandar ihop teckenspråks- och syntolk. Därför beslutades det 2015 att bilda en nationell syntolkningsdag.

 

I mitten av 80-talet kom teaterchefen för Länsteatern i Örebro, George Malvius, på idén att använda den teknik som personer med hörselnedsättning använde. Han tog mikrofonen som var riktad från scenöppningen in mot skådespelet. Sedan lät han en person tala i mikrofonen, så att synsvaga genom lånade hörlurar kunde lyssna på denne och få en idé om vad som hände på scenen. Det blev lite som radioteater, tyckte Malvius. Problemet då blev att vid dessa tillfällen fungerade inte medhörningen, för personer med hörselnedsättning.

Nu 2019 är tekniken inte längre ett stort problem. Tekniken har för liveevenemang utvecklats från IR-sändare via FM bandet till digitala sändningar i flera kanaler och snart även via mobilappar. Tekniken gör även framsteg med projektet tillgänglig bio genom att ett antal filmer varje år, 35 stycken 2018, förses med syntolkning och uppläst text via mobilappar. Problemet är att smartphones inte anses som ett hjälpmedel. Det innebär att de med behov måste själva ta kostnaden samt att det även finns en åldersdifferens i utnyttjandet.

Att det just blev den 12 mars beskriver Mikael Persson från Syntolkning Nu. - Vita käppen är redan etablerad till den 15 oktober och den 4:de januari är Braille dagen. Den nationella temadagen för Syntolkning blir alltså den 12 mars varje år. Samma dag som bland annat Världsglaukomdagen och Kronprinsessan Victoria har namnsdag. Dagen har koppling till bland annat drottning Victoria som var gift med Gustav V. Hon fick på äldre dar problem med synen och blev blind på ena ögat. Dessutom, Victoria, har ju sitt ursprung i seger - och vi hoppas kunna segra i kampen för alla synskadades rätt till syntolkning och delaktighet i samhället.


(Collage av bilder från Drottningsylt, Matilda, En alldeles särskild dag, Return to the forbidden planet, Kåldolmar och kalsipper, Anteckningar från ett källarhål, Lola samt Romeo och Julia)

För att lyfta fram behovet av syntolkning instiftade Syntolkning Nu ett pris för Sveriges tillgängligaste arena. 2016 nominerade och valdes Malmö Opera och 2017 blev Norrbottensteatern i Luleå vald till Sverige tillgängligaste arena. 2018 nominerades ingen arena, varken från besökare eller från arenorna själva. Ett stort problem är att besökaren till en större arena ofta blir hänvisad till en arrangör, som i värsta fall finns i utlandet, för att höra om evenemanget kommer syntolkas. 2019 finns fortfarande inga nationella riktlinjer, utan det är många gånger upp till arrangörerna själva att tillgängliggöra sina egna produktioner.

Flera teaterproducenter föregår som goda exempel och verkar för att deras produktioner även skall vara tillgängliga för personer med synnedsättning.

Riksteatern Väst hjälper teaterföreningar i regionen att erbjuda livesyntolkning till flera riksteaterproduktioner. Detta är något som enkelt skulle kunna appliceras på andra.

Det finns förslag på hur ännu fler produktioner och evenemang skall kunna bli tillgängliga runt om i landet. Här har Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning kommit med ett förslag, som de tillsänt de politiska partierna. De och många andra avvaktar svar.

Under den första veckan i juli kommer Syntolkning Nu medverka till att flera, (alla?) politikertal erbjuds med syntolkning under Almedalsveckan. Där kommer syntolken beskriva för de synsvaga hur omgivningen ser ut och hur politikerna och de som presenterar dem är klädda. Därtill kroppsrörelser och ansiktsuttryck. Allt som syns men inte hörs. Detta är tredje året i rad som detta erbjuds under Almedalsveckan.

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Redan 2005 fanns syntolkning på DVD. 2011 fick Svenska Filminstitutet uppdraget av regeringen att se över möjligheten till inspelad syntolkning, enkelt förmedlad till biobesökarna. Numera sker syntolkning via de bioappar som SFI medverkade till. Appen fungerar även till flera filmer som streamas eller visas på TV.
Public Service och UR har under flera år använt inspelad syntolkning. 2014 började man med hjälp av Syntolkning Nu i Sverige även att livesyntolka direktsändningar som Guldbaggegalan, Melodifestivalen och Allsång på Skansen. Det är myndigheten för press, radio och tv som ställer kraven på mediabolagen om hur mycket/lite som skall syntolkas.
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar