En nationell dag för syntolkning

Mellan den 15 september till 19 november har kampanjen #semig, ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga Synskadade och föreningen Syntolkning Nu i Sverige, synts i de sociala medierna. Närmare 50 personer, varav flera kända svenskar, har visat sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla. Nu kommer nästa steg i informationsspridningen, en nationell dag för syntolkning.

Som avslutning på den tio veckor långa kampanjen i de sociala medierna, presenterade Peter Lilliecrona, ordförande i föreningen Syntolkning Nu i Sverige den nya nationella temadagen för syntolkning. När detta nu blev allmänt känt möttes förslaget av applåder från deltagarna.

Det hela skedde på #semig-seminariet, den 19 november, som var avslutningen på kampanjen #semig. Medverkade på seminariet var bland andra representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Sveriges Radio, UR, Kulturrådet, Myndigheten för Radio och TV, Leber X, SRF och Svenska Filminstitutet. De flesta teatrar, arenor och arrangörer i och kring Stockholm var också inbjudna, men samtliga hade olika förhinder och kunde därför inte närvara.

Vita käppen är redan etablerad till den 15 oktober och den 4:de januari är Braille dagen. Den nationella temadagen för Syntolkning blir alltså den 12 mars varje år. Samma dag som bland annat Världsglaukomdagen.

- Vi har valt den 12 mars för det är dagen då Victoria har namnsdag, säger Mikael Persson ordörande i Syntolkarna i Sverige. Dagen har koppling till bland annat drottning Victoria som var gift med Gustav V. Hon fick på äldre dar problem med synen och blev blind på ena ögat. Dessutom, Victoria, har ju sitt ursprung i seger - och vi hoppas kunna segra i kampen för alla synskadades rätt till syntolkning och delaktighet i samhället.

Varför en syntolkningsdag?

Så sent som i april 2015 kom ordet syntolk med i Svenska Akademins Ordlista. Under hösten har Riksförbundet Unga Synskadade tillsammans med föreningen Syntolkning Nu i Sverige arbetat med kampanjen #semig i de sociala medierna. En kampanj som både uppskattats och till delar uppmärksammats.

Trots detta är syntolkning fortfarande ett relativt okänt hjälpmedel som dessutom ofta blandas ihop med teckenspråk.

Det finns fortfarande, 2015, ingen nationell samsyn över vem som bär ansvaret och därigenom kostnaden. Därför är det allt för många evenemang och arenor som inte har syntolkning.

- Genom att fortsätta sprida information och än mer sätta syntolkningen på kartan startar vi 2016 upp en nationell syntolkningsdag, berättar Peter Lilliecrona. Han fortsätter; syntolkning handlar om en självklar rättighet att ta del av det som samhället erbjuder. Inkludering i samhället på samma villkor som seende personer. Syntolkning betyder även hjälp till andra personer med funktionsnedsättning, tex dyslektiker.

Samtidigt passar Syntolkning Nu på att uppmana alla som arbetar med live syntolkning av kultur och nöje liksom de som arbetar och distribuerar ljudspår att öka informationsspridningen om syntolkning.

Vad händer sedan?

När Syntolkning Nu lanserat 12 mars till en nationell Syntolkningsdag i Sverige ser man naturligtvis ännu längre. Därför har de redan tagit kontakter för att instifta den Internationella dagen för syntolkning/audio description.

  • Die schwedische Firma für Audiodeskription, Syntolkning.nu, arbeitet daran, dass der 12.März als Tag der Audiodeskription, nicht nur national sondern auch international offiziell anerkannt wird.
  • Syntolkning Nu in Sweden actively works to make 12th of mars recognized as a national day for audio description. Syntolkning Nu also works to make that date recognized as an international day for audio description.

Hemsidan www.alltomsyntolkning.se innehåller redan mycket information om syntolkning och även en evenemangs sida där de flesta av landets syntolkningar presenteras. Sidan kommer framöver att även få uppdaterad information om vad som händer kring den nya nationella syntolkningsdagen.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 46 730-345112, peter@syntolkning.nu 
Mikael Persson, ordförande Syntolkarna i Sverige, 46 70-333 95 50, mikael.persson@syntolkning.nu

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vad gäller just syntolkning måste erkännas att de flesta partier gjort väldigt lite
Pia Ortiz Venegas(VP)
Varje människa har ett okränkbart värde oavsett ras, kön eller eventuell funktionsnedsättning. Ingen ska diskrimineras utan alla ska få hjälp och stöd och vara en del av samhället.
Larry Söder(KD)
Alla partier har en samsyn kring tillgänglighet men kanske olika idéer om hur man ska gå tillväga.
Mikael Dahlqvist(S)