En sommar med skratt och allvar där mycket livesyntolkas

Lagom till det tredje kvartalet kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige ut med det tredje numret av e-tidningen Allt Om Syntolkning. Detta bland annat för att sprida ännu mer ljus och intresse över syntolkning. Vi bjuder på en stor intervju med Amanda Lind.

Amanda Lind p frsta sidan

Amanda Lind medverkar på den kommande första sidan. Naturligtvis finns tidningen även som uppläst.

I sommarnumret kan vi presentera en intervju med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, där hon berättar om sina erfarenheter kring syntolkning i olika sammahang.

Vi har även intervjuer med Christopher Wollter och Rikard Björck som är aktuella i höstens livesyntolkning av Så som i himmelen. Gladys del Pilar intervjuas också inför livesyntolkningen av En värsting till syster.

Håkan Thomsson förbundsordförande för Synskadades Riksförbund är vår tredje gästkrönikor. En annan gäst är Per Liljeqvist som ger sin syn på filmsyntolkning i Norden och vad Kungliga Operan gjort.

SVT besvarar bland annat en läsares fråga om den gamla TV-serien Rederiet. Mia Stuhre från aktuella Almedalsveckan lyfter frågan om tillgänglighet. Fler artiklar och den aktuella kalendern finns också med i detta något utökade nummer. Direkt länk till e-tiningen Allt Om Syntolkning

Nästa nummer planeras utkomma i skiftet september/oktober

Trevlig sommar önskar vi på redaktionen samt alla på Syntolkning Nu i Sverige

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ansvarig utgivare Allt Om Syntolkning, 0730-345112, press@alltomsyntolkning.se

Syntolkning Nu i Sverige bildades 2010 som en ideelltarbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel ännu inte är en nationell angelägenhet finns det inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. 

Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. 

Föreningen verkar också för att fler personer med synnedsättning, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Föreningen arbetar även med att till spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Detta på uppdrag av distributörerna.

Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.
I mars 2015 fick man in ordet syntolk i Svenska Akademins Ordlista, 2016 startades en artikel på Wikipedia om syntolkning. 2019 lanserades så e-tidningen Allt Om Syntolkning

Syntolkning Nu i Sverige samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU.


För mer information se våra hemsidor:
www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningen
www.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer